FANDOM


Thế Thủ là một vị trí chiến đấu, trong đó một Lá bài Quái thú có thể là mặt-ngửa hoặc mặt-úp , ở một vị trí nằm ngang . Ở vị trí này , giá trị DEF được sử dụng để đại diện cho thẻ này, trừ trường hợp tác dụng thẻ đòi hỏi phải có một cuộc kiểm tra cụ thể của giá trị ATK .

Ở thế thủ, một Monster Card luôn luôn ở một vị trí nằm ngang . Khi một con quái vật được thiết lập , nó được chơi mặt-úp ở thế thủ. Quái vật không thể bình thường được triệu hồi trong thế thủ với mặt-ngửa , ngoại trừ một hiệu ứng thẻ cho phép họ được triệu tập theo cách đó ( chẳng hạn như " Light of Intervention " ) . Trong một trận chiến liên quan đến một con quái vật ở thế thủ giá trị DEF của quái vật được sử dụng để tính toán thiệt hại trận chiến , chứ không phải là giá trị ATK .

Thông thường, quái vật ở thế thủ không thể tấn công , nhưng một số quái vật như " Elemental HERO Rampart Blaster " và "Total Defense Shogun" có tác dụng cho phép chúng tấn công trong khi ở thế thủ .

Ngoài ra, người điều khiển của một quái thú phòng thủ không mất thiệt hại nếu nó bị phá hủy trong trận chiến, ngay cả khi kẻ tấn công có ATK và DEF cao hơn quái thú phòng thủ của mình. Trường hợp ngoại lệ có tồn tại, như một số thẻ bài cấp khả năng [[xuyên phòng thủ],. Ví dụ như những con quái thú như " Spear Dragon" và " "Gaia Soul the Combustible Collective" , cũng như Spell và Trap Cards như "Big Bang Shop" và " Rage Dragon" . Nếu kẻ tấn công có ATK thấp hơn DEF của mục tiêu tấn công , kẻ tấn công bị thiệt hại , nhưng quái vật không bị phá hủy. Nếu ATK của kẻ tấn công bằng DEF của mục tiêu , không có thiệt hại nào.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.