FANDOM


Đây là thư viện các lá bài trong manga Yu-Gi-Oh! GX. Bài được liệt kê theo, thứ tự đầu tiên là loại bài và sau đó là sự xuất hiện.

Quái thú Thường

Ngoài Quái thú Thường, phần này còn bao gồm cả những quái thú không được xác nhận về hiệu ứng bài.

Quái thú Hiệu ứng

Quái thú Dung hợp

Bài Phép

Bài Bẫy

Quái thú Token

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.