FANDOM


Đây là thư viện bài từ manga Yu-Gi-Oh! ARC-V. Bài được liệt kê, theo thứ tự đầu tiên là loại bài và sau đó là lần xuất hiện.

Normal Monsters

Ngoài Quái thú Thường, phần này còn bao gồm cả những quái thú không được xác nhận về hiệu ứng bài.

Effect Monsters

Pendulum Monsters

Fusion Monsters

Synchro Monsters

Xyz Monsters

Spell Cards

Trap Cards

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.