Đây là thư viện bài từ anime Yu-Gi-Oh! VRAINS anime. Các lá bài được liệt kê, theo thứ tự đầu tiên là loại bài và sau đó là thời điểm xuất hiện.

Quái thú Hiệu ứng

Quái thú Bứt phá

Quái thú Liên kết

Bài Phép

Bài Bẫy

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.