Đây là thư viện các lá bài trong anime Yu-Gi-Oh! GX. Bài được sắp xếp theo thứ tự đầu tiên là loại bài và sau đó là sự xuất hiện.

Quái thú Thường

Quái thú Hiệu ứng