FANDOM

Tapu Koko VRAINS

biệt danh Assaut Junk Warrior

 • Tôi sống tại Việt Nam
 • Tôi sinh ngày tháng 10 11
 • Nghề nghiệp của tôi là Student Level 3
 • Tôi là Male

Card Tự Chế

Raidraptor - Zero Falcon
 • Nhật: RR-ゼロ・ファルコン
 • Romaji: Reido Raputāzu - Zero Farukon
 • Việt: Liệt Mãnh Điêu - Tử Không Ưng
Khác:
Raid Raptors - Zero Falcon
Hệ

ÁM.png ÁM

Hạng sao

0

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

(Lá này luôn luôn được xem như quái thú Hạng 1 sao.)
Khi lá này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Raidraptor" từ Mộ, lá này tăng CÔNG bằng với mục tiêu đó. Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trong Giai đoạn Chiến đấu của bạn, bạn cũng không nhận thiệt hại chiến đấu từ các đợt tấn công liên quan đến lá này. Nếu lá này tấn công một quái thú, trước khi tính toán thiệt hại, mục tiêu tấn công đó giảm đi 1000 CÔNG. Bạn có thể loại 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; gửi nó vào Mộ, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG của nó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, tăng Điểm Gốc bằng CÔNG của nó đã có trên sân.
CÔNG / 0   THỦ / 0


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Raidraptor - Zero Falcon Unknow

Junk Rocket
 • Nhật: ジャンクロケット
 • Romaji: Jankuroketto
 • Việt: Tên Lửa Phế Lạp
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

Nguyên liệu Đồng bộ
[ ]

Phải được Triệu hồi Đồng bộ bằng các Nguyên liệu Đồng bộ trên và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách khác. Nếu lá này được Triệu hồi Đồng bộ: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa khác trên sân; trang bị lá này cho nó, quái thú được trang bị gia tăng hiệu ứng này.
● Nếu nó chiến đấu với quái thú của đối thủ, trước khi tính toán thiệt hại: Bạn có thể tiêu diệt quái thú đó của đối thủ, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với CÔNG gốc của quái thú bị tiêu diệt.
CÔNG / 1800   THỦ / 1200


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Junk Rocket
Unknow

Hunter Passcode
 • Nhật: ハンターパスコード
 • Romaji: Hantā pasukōdo
 • Việt: Thợ Săn Mật Mã
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

4 CG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Không thể được dùng làm Nguyên liệu Xyz, trừ quái thú "Galaxy-Eyes" và "Hunter". Một lần trong lượt , bạn có thể chọn mục tiêu lá này và một quái thú Hunter khác bạn điều khiển nhân đôi Cấp/Hạng sao gốc của cả hai lá.
CÔNG / 2000   THỦ / 2000


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Hunter Passcode Unknow

Galaxy Hunter Dragon
 • Nhật: ギャラクシーハンタードラゴン
 • Romaji: Gyarakushī Hantā Doragon
 • Việt: Ngân Hà Săn Long
Hệ

QUANG.png QUANG

Hạng sao

4 Rank StarRank StarRank StarRank Star

Nguyên liệu Bứt phá
[ ]

Một lần trong lượt, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, chọn mục tiêu một quái thú "Hunter" trên sân. Giảm cấp của nó đi 1, và nếu làm vậy, rút 1 lá
CÔNG / 2200   THỦ / 2200


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Galaxy Hunter Dragon Unknow

Hình

Paradeath
P9811778 p v8 aa
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.