FANDOM

Korotime

biệt danh Koro Hiroshi

Điều phối viên nội dung
  • Tôi sống tại Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 9 1
  • Nghề nghiệp của tôi là Interior Design
  • Tôi là Male

Cá nhân

Chỉnh sửa tùy chọn cá nhận của bạn tại đây.

Đóng Góp

Tất cả Thể loại:Bài Anime và Thể loại:Bài Manga, tất cả hình ảnh fanart

Khung bài

Các bạn có thể tham khảo các mẫu khung bài của Yu-Gi-Oh! tại đây.

Bố trí, kích cỡ chữ bài việt hóa

Tải các bản mẫu dùng cho photoshop:
Chung (Quái thú, Phép và Bẫy) tại đây
Quái thú Liên kết tại đây

Quái thú

Quái thú Kiểu chữ
Tên VN Matrix Small Caps Regular
Loại bài VN Matrix Small Caps Regular
Thông tin ITC Serif Italic
Hiệu ứng Calibri
CÔNG / THỦ Palatino Linotype Bolt/VN Matrix Small Caps Regular
LIÊN Eurostile Candy W01 Semibold

Phép & Bẫy

Phép & Bẫy Kiểu chữ
Tên VN Matrix Small Caps Regular
Loại bài ITC Serif Small Caps Bold
Hiệu ứng Calibri

Xem thêm các bố cục bài theo ngôn ngữ khác tại đây.

Các lá bài tự tạo

Xem tại đây "Các lá bài tự tạo"

Bộ Bài

Bộ Bài Tà Ma (Bộ bài Chính)

Bộ Bài Bá Vương

Nhóm Bài Yêu Thích

Quái thú

Ác Ma, Rồng, Tam Quỷ, các dạng dạng ứng biến tình huống, quái thú hiệu ứng

Bài Phép

Dạng phản hồi hiệu ứng, tăng giảm sức công thủ, trục xuất bài

Bài Bẫy

Dạng khống chế triệu hồi, phá hoại hiệu ứng, khống chế hiệu ứng, giảm thiệt hại

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.