FANDOM


Texchanger
テクスチェンジャー
Texchanger-YS18-EN-C-1E
 Tên Nhật テクスチェンジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Tekusuchenjā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 74210057
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.