FANDOMTerratiger, the Empowered Warrior
()(そう)(せん)() テライガー
TerratigertheEmpoweredWarrior-YS14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
そう
せん
し テライガー
 Tên Nhật (Chuẩn)
そう
せん
テライガー
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1200
 Mã số 56681873
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.