FANDOM


Tenyi Spirit - Shthana
(てん)()(りゅう)-シュターナ
TenyiSpiritShthana-RIRA-EN-R-1E
 Tên Việt Long Quyền Sư Hồn - Lập Thể
 Tên Nhật (Kana)
てん
りゅう-シュターナ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
りゅう
-シュターナ
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’iryū - Shutāna
 Tên Nhật (Dịch) Tenyi Dragon - Sthana
 Tên Hàn 천위룡-슈타나
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 2000
 Mã số 24557335
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.