FANDOM


Tenyi Spirit - Nahata
(てん)()(りゅう)-ナハタ
TenyiSpiritNahata-RIRA-EN-R-1E
 Tên Việt Long Quyền Sư Hồn - Tâm Thể
 Tên Nhật (Kana)
てん
りゅう-ナハタ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
りゅう
-ナハタ
 Tên Nhật (rōmaji) Ten'iryū - Nahata
 Tên Nhật (Dịch) Tenyi Dragon - Nahata
 Tên Hàn 천위룡-나하타
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1000
 Mã số 97036149
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.