FANDOM


Tenyi Spirit - Mapura
(てん)()(りゅう)-マニラ
TenyiSpiritMapura-RIRA-EN-R-1E
 Tên Việt Long Quyền Sư Hồn - Ngọc Thể
 Tên Nhật (Kana)
てん
りゅう-マニラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
りゅう
-マニラ
 Tên Nhật (rōmaji) Ten'iryū - Manira
 Tên Nhật (Dịch) Tenyi Dragon - Manira
 Tên Hàn 천위룡-마니라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1500
 Mã số 60942444
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.