FANDOM


Tenyi Spirit - Ashuna
(てん)()(りゅう)-アシュナ
TenyiSpiritAshuna-CHIM-JP-R
 Tên Việt Long Quyền Sư Hồn - Mao Thể
 Tên Nhật (Kana)
てん
りゅう-アシュナ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
りゅう
-アシュナ
 Tên Nhật (rōmaji) Ten’iryū - Ashuna
 Tên Nhật (Dịch) Tenyi Dragon - Ashuna
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 2600
 Mã số 87052196
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.