Tenyi Spirit - Adhara
(てん)()(りゅう)-アーダラ
TenyiSpiritAdhara-RIRA-EN-R-1E.png
 Tên Việt Long Quyền Sư Hồn - Chân Thể
 Tên Nhật (Kana)
てん
りゅう-アーダラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
りゅう
-アーダラ
 Tên Nhật (rōmaji) Ten'iryū - Ādara
 Tên Nhật (Dịch) Tenyi Dragon - Adhara
 Tên Hàn 천위룡-아다라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Wyrm / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 98159737
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.