Temple of the Kings
(おう)()(しん)殿(でん)
TempleoftheKings-DPRP-EN-C-1E.png
 Tên Việt Đền Thờ Hoàng Tộc
 Tên Nhật (Kana)
おう
けの
しん
殿
でん
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
の神
しん
殿
でん
 Tên Nhật (rōmaji) Ōke no Shinden
 Tên Nhật (Dịch) Temple of the Royal Family
 Tên Hàn 왕가의 신전
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 29762407
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.