FANDOM


Temple of Skulls
髑髏(ドクロ)()(いん)
TempleofSkulls-OP02-EN-SP-UE
 Tên Việt Ngôi Đền Của Quỷ
 Tên Nhật (Kana)
髑髏
ドクロの
いん
 Tên Nhật (Chuẩn) 髑髏
ドクロ
の寺
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Dokuro no Ji'in
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie
 CÔNG / THỦ 900 / 1300
 Mã số 00732302
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.