FANDOM


Tempest, Dragon Ruler of Storms
(らん)(せい)(りゅう)-テンペスト
TempestDragonRulerofStorms-CT10-EN-ScR-LE
 Tên Việt Lôi Vũ, Thiên Long Lĩnh của Bão
 Tên Nhật (Kana)
らん
せい
りゅう-テンペスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
らん
せい
りゅう
-テンペスト
 Tên Nhật (rōmaji) Ranseiryū - Tenpesuto
 Tên Hàn 남정룡-템피스트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2200
 Mã số 89399912
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.