Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Dòng 1: Dòng 1:
 
[[Tập tin:Tellaknight_cover.png|300px|right|thumb|"[[Satellaknight Altair]]" và "[[Satellaknight Vega]]" trong artwork của "[[Starcrossed Satellaknights]]"]]
 
[[Tập tin:Tellaknight_cover.png|300px|right|thumb|"[[Satellaknight Altair]]" và "[[Satellaknight Vega]]" trong artwork của "[[Starcrossed Satellaknights]]"]]
"tellaknight" (テラナイト teranaito) (một từ ghép của các từ "(s)tella(r)"/"(s)atella" và "knight") là một archetype của quái thú QUANG Loại-Warrior được giới thiệu trong Booster Pack "The Duelist Advent". Chúng thường tập trung chủ yếu vào khả năng triệu hồi nhanh chóng và dễ dàng các quái thú trong archetype của chúng và hiệu ứng của chúng thường được kích hoạt ngay cả khi chúng được Triệu hồi Thường, Triệu hồi Đặc biệt hay Triệu hồi Lật mặt.
+
"'''tellaknight'''" (テラナイト teranaito) (một từ ghép của các từ "(s)tella(r)"/"(s)atella" và "knight") là một archetype của [[quái thú]] [[QUANG]] [[Loại]]-[[Warrior]] được giới thiệu trong [[Booster Pack]] "[[The Duelist Advent]]". Chúng thường tập trung chủ yếu vào khả năng [[triệu hồi]] nhanh chóng và dễ dàng các quái thú thuộc archetype của chúng và hiệu ứng của chúng thường được [[kích hoạt]] ngay cả khi chúng được [[Triệu hồi Thường]]([[Normal Summon]]), [[Triệu hồi Đặc biệt]]([[Special Summon]]) hay [[Triệu hồi Lật mặt]]([[Flip Summon]]).
   
 
Cho đến nay, các thành viên trong archetype này đều có [[Cấp sao]]([[Level]]) và [[Hạng sao]]([[Rank]]) là 4.
 
Cho đến nay, các thành viên trong archetype này đều có [[Cấp sao]]([[Level]]) và [[Hạng sao]]([[Rank]]) là 4.

Phiên bản lúc 07:07, ngày 26 tháng 4 năm 2014

"Satellaknight Altair" và "Satellaknight Vega" trong artwork của "Starcrossed Satellaknights"

"tellaknight" (テラナイト teranaito) (một từ ghép của các từ "(s)tella(r)"/"(s)atella" và "knight") là một archetype của quái thú QUANG Loại-Warrior được giới thiệu trong Booster Pack "The Duelist Advent". Chúng thường tập trung chủ yếu vào khả năng triệu hồi nhanh chóng và dễ dàng các quái thú thuộc archetype của chúng và hiệu ứng của chúng thường được kích hoạt ngay cả khi chúng được Triệu hồi Thường(Normal Summon), Triệu hồi Đặc biệt(Special Summon) hay Triệu hồi Lật mặt(Flip Summon).

Cho đến nay, các thành viên trong archetype này đều có Cấp sao(Level) và Hạng sao(Rank) là 4.