FANDOM


Tatsunoko
たつのこ
Tatsunoko-CORE-EN-ScR-1E
 Tên Nhật たつのこ
 Tên Nhật (rōmaji) Tatsu no Ko
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 500
 Mã số 55863245
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.