Tatsunoko
たつのこ
Tatsunoko-HISU-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Rồng Biển Con
 Tên Nhật たつのこ
 Tên Nhật (rōmaji) Tatsu no Ko
 Tên Hàn 해마
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Wyrm / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 500
 Mã số 55863245
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.