FANDOM


Talaya, Princess of Cherry Blossoms
桜姫(おうひ)タレイア
TalayaPrincessofCherryBlossoms-MP14-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
桜姫
おうひタレイア
 Tên Nhật (Chuẩn) 桜姫
おうひ
タレイア
 Tên Nhật (rōmaji) Ōhi Tareia
 Tên Hàn 앵희 타레이아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1200
 Mã số 80190753
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.