FANDOM


THỔ

THỔ
Earth icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()

Nhật (furigana)

Nhật (kanji)

Rōmaji

Chi

Tiếng Anh

EARTH

Lists

THỔ (() Chi, EARTH), một Hệ Quái thú tập trung nhiều quái thú mạnh mẽ cả về Công lẫn Thủ. Các quái thú như Dinosaur, Warrior, Rock, Beast, Beast-Warrior, Psychic, và Plant đều là những Loại Quái thú phổ biến của Hệ này, dù vậy MachineZombie cũng thường góp mặt do chúng cũng khá đa dạng về Hệ.

THỔ được xem là đối trọng của PHONG, mặc dù về thực tế thì không có lợi thế trực tiếp nào. Tuy nhiên trong các video game hay cả từ những ý tưởng bắt nguồn từ các lá bài như "Desert Twister", "Milus Radiant", hay "Bladefly" cũng có đề cập đến một ít sự khắc chế.

Trong một vài tình huống cụ thể, THỔ cũng được xem là 1 Hệ "Trung lập" giữa QUANGÁM như ta thấy trong các lá bài như "Sky Scourge Invicil", "Warrior Dai Grepher", và "Warrior of Zera".


Examples

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.