FANDOMT.G. Wonder Magician
TG(テックジーナス) ワンダー・マジシャン
TGWonderMagician-LC5D-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
TG
テックジーナス ワンダー・マジシャン
 Tên Nhật (Chuẩn) TG
テックジーナス
ワンダー・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Tekku Jīnasu Wandā Majishan
 Tên Hàn TG(테크지너스) 원더 매지션
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 0
 Mã số 98558751
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.