FANDOM


T.G. Striker
TG(テックジーナス) ストライカー
 Tên Nhật (Kana)
TG
テックジーナス ストライカー
 Tên Nhật (Chuẩn) TG
テックジーナス
ストライカー
 Tên Hàn TG(테크지너스) 스트라이커
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Tuner
 CÔNG / THỦ 800 / 0
 Mã số 01315120
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.