FANDOM


Tấn công trực tiếp

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(ちょく)(せつ)(こう)(げき)

Nhật (furigana)

ちょくせつこうげき

Nhật (kanji)

直接攻撃

Rōmaji

Chokusetsu Kōgeki

Kanji (anime)

ダイレクト・アタック

Rōmaji (anime)

Dairekuto Atakku

Tiếng Anh

direct attack

Đòn tấn công trực tiếp (Nhật: (ちょく)(せつ)(こう)(げき) Chokusetsu Kōgeki) là quá trình mà ở đó tất cả ATK của quái thú được trừ thẳng vào Điểm Gốc của đối phương, hoặc là khi không có quái thú nào trên phần sân của đối phương, hay do quái thú tấn công có khả năng tấn công trực tiếp, hoặc là bởi hiệu ứng của riêng nó hay do hiệu ứng của lá bài khác. Các thiệt hại gây ra từ các kết quả nêu trên được gọi là Thiệt hại Trực tiếp.

Có khá nhiều quái thú có thể tấn công trực tiếp, ngay cả khi có quái thú trên phần sân của đối phương. Tuy nhiên, để cân bằng điều này, chúng thường có ATK khá thấp hoặc có thêm hiệu ứng tiêu cực (ví dụ, "Crystal Beast Amethyst Cat" có hiệu ứng cho phép bạn giảm một nửa ATK của lá đó để được tấn công đối phương trực tiếp). Có một vài cách khác để tấn công trực tiếp bao gồm một số lá bài đặc biệt có hiệu ứng cho phép điều này (Vd. "Opti-Camouflage Armor", "Battle Teleportation"). Thông thường thì sau khi bạn tấn công một quái thú và thành công tiêu diệt nó.

Một ngoại lệ khá lớn cho luật của những quái thú có khả năng tấn công trực tiếp là các "Earthbound Immortals", những con quái thú mạnh mẽ mà chúng không thể bị tấn công. Thay vào đó, chúng được cân bằng lại bằng việc tự hủy nếu không có Bài Phép Môi trường trên sân.

Giờ đây với việc dùng "Infected Mail" ta có thể sử dụng việc tấn công trực tiếp thường xuyên hơn vì không phải phụ thuộc vào việc đối kháng với quái thú đối phương. Sự kết hợp này đặc biệt thực hiện rất tốt với Bộ bài Macro và "Injection Fairy Lily".

Gây Thiệt hại Trực tiếp là điều kiện chiến thắng cơ bản đối với hầu hết các Bộ bài.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.