FANDOM


Tấn công

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(こう)(げき)

Nhật (furigana)

こうげき

Nhật (kanji)

攻撃

Rōmaji

Kōgeki

Tiếng Anh

attack

AllOutAttacks-PTDN-EN-C-1E

Tấn công (Nhật: (こう)(げき) Kōgeki) là một hành động được tiến hành trong Giai đoạn Chiến đấu từ kết quả trong chiến đấu. Vào lúc trạng thái trò chơi mở trong Giai đoạn Chiến đấu, người có lượt có thể tuyên bố tấn công bằng một quái thú Thế Công mặt-ngửa chưa từng tuyên bố tấn công ở lượt này, lựa chọn một quái thú đối phương điều khiểm làm mục tiêu tấn công hoặc tạo một đòn tấn công trực tiếp. Một số bài hoặc hiệu ứng có thể cho phép quái thú được tấn công khi nó đang trong Thế Thủ (như là "Total Defense Shogun"). Khi tuyên bố tấn công, trò chơi sẽ lập tức tiến hành ngay Bước Chiến đấu (tuyên bố tấn công sẽ không bắt đầu một Chuỗi[1]).

Nếu số lượng quái thú được điều khiển bởi người điều khiển là mục tiêu tấn công có thay đổi trong Bước Chiến đấu, việc đánh lại sẽ khởi động, khi đó người tấn công sẽ lựa chọn một mục tiêu tấn công mới mà không tuyên bố đòn tấn công mới.

Trong anime và manga, khi một người chơi tuyên bố tấn công, thì quái thú theo nghĩa đen sẽ tấn công mục tiêu của nó. Hầu hết các quái thú yếu hơn sẽ đứng yên để quái thú kia tiêu diệt nó, đôi khi chúng cũng có chống cự, nhưng rõ ràng là sẽ thua trừ khi người chơi bằng một cách nào đó giúp chúng mạnh hơn. Một số đòn tấn công cũng được cho hẳn một cái tên.

Tham khảo

  1. Konami FAQ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.