Spellbook Magician of Prophecy
Luật bài Gợi ý Tản mạn Thư viện ảnh Nguyên họa
Tản mạn A→Z


  • Quái thú này xuất hiện trong Artwork của Spellbook of Fate.
  • Lá bài này dựa trên lá bài Tarot: The Magician, số I trong bộ Major Arcana.
  • Tên OCG của lá bài này, Le Bateleur tiếng Pháp nghĩa là  The Magician.
  • Quái thú này mang trong tay Spellbook of Secrets, rất phù hợp với bản thân quái thú vì Hiệu ứng của cả hai đều mang khả năng Search Spellbook.
  • Spellbook of Secrets  có thể Search lá bài này vì Batel có tên " Madõsho " (魔導書) hoặc " Spellbook " Kanji trong khi Spellbook of Secrets search cho bất cứ " Madõsho " hay " Spellbook " khác.
  • Điều kiện kích hoạt Hiệu ứng của lá bài này rất giống với các Quái thú  Spirit.
  • Quái thú này mang nhiều nét tương đồng với Blue Mage Class trong Final Fantasy Tactics.
  • Đây là quái thú Prophecy duy nhất mang dòng Spellbook  trong tên.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.