FANDOM


Odd-Eyes Persona Dragon
Luật bài Gợi ý Tản mạn Thư viện ảnh Nguyên họa
Tản mạn A→Z

  • Quái thú này có đuôi giống như "Dark Rebellion Xyz Dragon", quái thú chủ lực của Yuto, một trong các thế thân nhân cách của Yuya.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.