FANDOM


Denko Sekka
Luật bài Gợi ý Tản mạn Thư viện ảnh Nguyên họa
Tản mạn A→Z

  • 電光雪花 Denkō Sekka mà một kiểu chơi chữ 電光石火 Denkōsekka ("tốc độ sấm sét"), được phát âm tương đồng. Tên của lá này phiên dịch là "Hoa Tuyết Sấm Sét"; dựa theo, nhiều hoa tuyết có thể được nhìn thấy trong bản vẽ của lá này, và quái thú đang giữ một thanh kiếm sạc đầy sấm sét và chính nó là Loại-Lôi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.