FANDOM


Tư thế của một lá bài đề cập đến hướng của nó như thế nào. Hai khía cạnh về tư thế của một lá bài là mặt hữu hình và tư thế chiến đấu của nó (mặc dù sau này chỉ áp dụng cho quái thú trên sân).

Mặt Hữu hình

Có 2 trạng thái khác nhau của một lá bài có liên quan đến mặt hữu hình là: mặt-ngửamặt-úp (còn gọi là Úp).

Bài mặt-úp không có thuộc tính (tên, Hệ, Loại, Cấp/Hạng sao, ATK. DEF. hiệu ứng) cho đến khi chúng được chuyển sang mặt-ngửa. Một lá bài mặt-úp được xem xét hay tiết lộ thì vẫn được xem là mặt-úp và sẽ trả lại trở về tư thế ban đầu một khi (các)người chơi đã quan sát nó hoàn tất.

Tư thế chiến đấu

Có 2 tư thế chiến đấu khác nhau mà một quái thú có thể ở là: Thế Côngthế Thủ. Quái thú trên sân (và trong cửa sổ vô hiệu Triệu hồi, quái thú sắp được Triệu hồi) độc lập và thường có tư thế chiến đấu. Quái thú ở Thế Công được đặt theo chiều dọc trong khi quái thú ở Thế Thủ thì được đặt theo chiều ngang.

Kết hợp

Quái thú chỉ có thể được Triệu hồi Thường trong Thế Công mặt-ngửa, và chỉ có thể được Úp Thường trong Thế Thủ mặt-úp; trong khi "Light of Intervention" được kích hoạt, thì quái thú có thể Triệu hồi Thường mặt-ngửa. Nếu một quái thú sắp được Triệu hồi Đặc biệt nhưng không có tư thế cụ thể, nó có thể được Triệu hồi Đặc biệt trong Thế Công hay Thế Thủ mặt-ngửa, nhưng một số hiệu ứng lại có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong Thế Thủ mặt-úp. Khi một quái thú được Triệu hồi Lật mặt, nó sẽ chuyển từ Thế Thủ mặt-úp sang Thế Công mặt-ngửa.

Quái thú chỉ có thể ở Thế Công mặt-úp do hiệu ứng của "Darkness Approaches".

Tư thế bên ngoài sân

Trong khi các tư thế thường chỉ áp dụng trên sân, thì một số hiệu ứng sẽ làm các lá bài có tư thế bên ngoài sân. Ví dụ như, "Different Dimension Capsule" trục xuất một lá bài ở mặt-úp, và "Pharaoh's Treasure" xáo trộn chính nó trở về Bộ bài Chính ở mặt-ngửa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.