FANDOM

Korotime

biệt danh Koro Hiroshi

Điều phối viên nội dung
  • Tôi sống tại Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 9 1
  • Nghề nghiệp của tôi là Interior Design
  • Tôi là Male

Welcome to Time Area!

Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.