Tính toán thiệt hại (tiếng Nhật: ダメージ計けい算さん Damēji Keisan) là quá trình tính toán Thiệt hại Trận đấu thực hiện để điểm gốc từ tấn công và xác định những quái thú bị phá hủy (nếu có).Khi một con quái thú Thế công bị phá hủy bởi trận chiến, điểm thiệt hại gây ra là cánh biệt giữa ATK của hai con quái vật. Tính toán thiệt hại đầu, sau đó mặt ngửa của quái vật với ATK thấp hơn sẽ bị huỷ (Nếu hai con quái vật Thế công có ATK bằng nhau, cả hai con quái thú sẽ bị tiêu diệt).

Khi Thế thủ của một con quái vật bị tiêu diệt, không có điểm thiệt hại được gây ra, trừ khi một hiệu ứng cho phép xuyên điểm thiệt hại. Khi một cuộc tấn công trực tiếp được thực hiện, các điểm thiệt hại gây ra bằng với ATK của con quái vật tấn công được ghi trên thẻ, như là trường hợp của " Cyberdark Edge ".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.