FANDOM


Synkron Resonator
シンクローン・リゾネーター
SynkronResonator-HSRD-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Vang Phong Ma
 Tên Nhật シンクローン・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkurōn Rizonētā
 Tên Nhật (Dịch) Synclone Resonator
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 77360173
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.