Synchron Carrier
シンクロン・キャリアー
SynchronCarrier-SDSE-EN-C-1E.png
 Tên Việt Đồng Đồ Hộ Tống
 Tên Nhật シンクロン・キャリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Shinkuron Kyariā
 Tên Hàn 싱크론 캐리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 2 CG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 62125438
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.