FANDOM


"Synchro Dragon" (シンクロ・ドラゴン, Shinkuro Doragon) là một nhóm bài của các quái thú Đồng bộ chủng Rồng hệ PHONG được sử dụng bởi Yugo trong Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Cách chơi

Các quái thú "Synchro Dragon" tập trung vào việc phủ nhận kích hoạt kĩ năng quái thú, tiêu diệt quái thú mà đã kích hoạt kĩ năng bị phủ nhận, thêm Sức công của quái thú bị tiêu diệt cho chính nó.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.