FANDOM


"Synchro" (シンクロ Shinkuro) là một loạt bài liên quan tới Quái thú Đồng bộ. Chúng xuất hiện thường xuyên nhiều nhất trong animemanga Yu-Gi-Oh! 5Ds anime, mặc dù một số ít cũng xuất hiện trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Phần lớn các lá bài "Synchro" là các lá Bài Phép/Bẫy mà hỗ trợ cho các Quái thú Đồng bộ, mặc dù có một số ít trường hợp ngoại lệ, như "Synchro Boost" (lá mà gia tăng Cấp sao của quái thú được trang bị, tạo điều kiện cho một Triệu hồi Đồng bộ.) Cũng có một số ít quái thú "Synchro", nhưng chúng không thường xuyên xuất hiện.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.