Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Swords of Revealing Light
 • Nhật: 光の護封剣
 • Kana: ひかりのごふうけん
 • Romaji: Hikari no Gofūken
 • Việt: Gươm Ánh Sáng
Khác:
Protective Seal Swords of Light
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Lật tất cả quái thú đối thủ điều khiển sang ngửa mặt. Lá này tồn tại trên sân sau 3 lượt của đối thủ. Trong khi lá này ngửa mặt trên sân, các quái thú đối thủ điều khiển không thể tuyên bố tấn công.
Xuất hiện
 • Yu-Gi-Oh!: 001 , 014 , 015 , 023 , 030 , 033 , 042 , 043 , 045 , 053 , 055 , 056 , 057 , 085 , 087 , 088 , 093 , 094 , 106 , 108 , 109 , 117 , 124 , 148 , 158 , 160 , 163 , 200 , 221
 • Yu-Gi-Oh! GX: 018 , 168 , 179
 • Yu-Gi-Oh! 5D's: 018 , 125
 • Yu-Gi-Oh! ZEXAL: 026 , 027 , 103
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX · 5D's · ZEXAL)

Có trong Bộ bài

 • Yugi Muto
 • Rare Hunter
 • Odion
 • Ishizu Ishtar
 • Rafael
 • Dimitri
 • Luna
 • Dragan

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Swords of Revealing Light Flip all monsters your opponent controls face-up. This card remains on the field for 3 of your opponent's turns. While this card is face-up on the field, monsters your opponent controls cannot declare an attack.
Nhật 相手フィールド上に存在するモンスターを全て表側表示にする。このカードは発動後、相手のターンで数えて3ターンの間フィールド上に残り続ける。このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールド上に存在するモンスターは攻撃宣言をする事ができない。

Hình ảnh khác

Advertisement