Sword Master of the Bewitching Iris
(あや)()(そう)(けん)()
 Tên Việt Kiếm Sĩ Mê Hồn Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
あや
めの
そう
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
あや
の相
そう
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Ayame no Sōkenshi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 2500 / 2500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.