FANDOM


Supreme King Z-ARC
()(おう)(りゅう)ズァーク
SupremeKingZARC-MACR-EN-ScR-1E
 Tên Việt Bá Vương Đế Long Zarc
 Tên Nhật (Kana)
おう
りゅうズァーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
りゅう
ズァーク
 Tên Nhật (rōmaji) Haōryū Zwāku
 Tên Nhật (Dịch) Supreme King Dragon Zarc
 Tên Hàn 패왕룡 즈아크
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Dragon / Fusion / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Mã số 13331639
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.