FANDOM


Supreme King Dragon Starving Venom
()(おう)(けん)(りゅう)スターヴ・ヴェノム
SupremeKingDragonStarvingVenom-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Bá Vương Vệ Thần Long Tật Độc
 Tên Nhật (Kana)
おう
けん
りゅうスターヴ・ヴェノム
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
けん
りゅう
スターヴ・ヴェノム
 Tên Nhật (rōmaji) Haōkenryū Sutāvu Venomu
 Tên Nhật (Dịch) Supreme King Servant Dragon Starve Venom
 Tên Hàn 패왕권룡 스타브 베놈
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 43387895
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.