FANDOM


Supreme King Dragon Odd-Eyes
()(おう)(けん)(りゅう)オッドアイズ
SupremeKingDragonOddEyes-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Bá Vương Vệ Long Dị Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
おう
けん
りゅうオッドアイズ
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
けん
りゅう
オッドアイズ
 Tên Nhật (rōmaji) Haōkenryū Oddoaizu
 Tên Nhật (Dịch) Supreme King Servant Dragon Odd-Eyes
 Tên Hàn 패왕권룡 오드아이즈
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 96733134
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.