FANDOM


Supreme King Dragon Dark Rebellion
()(おう)(けん)(りゅう)ダーク・リベリオン
SupremeKingDragonDarkRebellion-LEDD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
おう
けん
りゅうダーク・リベリオン
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
けん
りゅう
ダーク・リベリオン
 Tên Nhật (rōmaji) Haōkenryū Dāku Riberion
 Tên Nhật (Dịch) Supreme King Servant Dragon Dark Rebellion
 Tên Hàn 패왕권룡 다크 리벨리온
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 42160203
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.