FANDOM


Supreme King Dragon Clear Wing
()(おう)(けん)(りゅう) クリアウィング
SupremeKingDragonClearWing-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Bá Vương Vệ Long Tịnh Dực
 Tên Nhật (Kana)
おう
けん
りゅう クリアウィング
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
けん
りゅう
クリアウィング
 Tên Nhật (rōmaji) Haōkenryū Kuria Wingu
 Tên Nhật (Dịch) Supreme King Servant Dragon Clear Wing
 Tên Hàn 패왕권룡 클리 어윙
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 70771599
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.