FANDOM


"Supreme King Dragon" hay "Supreme King Servant Dragon" trong OCG là một archetype với các quái thú Dragon-Type hệ Ám dùng bởi Zarc trong Yu-Gi-Oh! ARC-V. Là một archetype thay thế "Supreme King" archetype. Chúng ra mắt trong Maximum Crisis.

Ngoại trừ "Darkwurm", các quái thú "Supreme King Dragon" xuất hiện cho đến nay đều bị tha hóa từ phiên bản của Four Dimension Dragons, đặc trưng bởi có các tia sáng màu lục với các vệt màu cam chạy qua cơ thể của chúng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.