FANDOM


Supreme King (()(おう) Haō) là nhóm bài quái thú hệ Ám được sử dụng bởi Zarc trong Yu-Gi-Oh! ARC-V. Nhóm bài này bao gồm hai nhóm phụ, "Supreme King Servant Dragon" and "Supreme King Gate".

Các lá bài Khuyến nghị

Các lá bài Khuyến nghị

Bộ bài Mẫu

Bộ bài "Supreme King Dragon Zarc" + "Pendulum Evolution"[1]

References

  1. YGOrganization [OCG] Supreme King Dragon Zarc + SD31 Deck Recipe
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.