Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Superheavy Samurai Beast Kyubi
(ちょう)(じゅう)()(じゅう)キュウ-(ビー)
SuperheavySamuraiBeastKyubi-BOSH-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
じゅうキュウ-
ビー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
じゅう
キュウ-B
ビー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjū Majū Kyū-Bī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Demon Beast Kyu-B
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 9 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 2500
 Mã số 85528209
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa