FANDOM


Superheavy Samurai Battleball
(ちょう)(じゅう)()(しゃ)タマ-(シー)
SuperheavySamuraiBattleball-CROS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
じゅう
しゃタマ-
シー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
じゅう
しゃ
タマ-C
シー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōjūmusha Tama-Shī
 Tên Nhật (Dịch) Superheavy Samurai Tama-C
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 800
 Mã số 09402966
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.