FANDOM


Super Strident Blaze
エターナル・エヴォリューション・バースト
SuperStridentBlaze-LED3-EN-R-1E
 Tên Việt Tia Sáng Cường Hoá Vĩnh Cửu
 Tên Nhật エターナル・エヴォリューション・バースト
 Tên Nhật (rōmaji) Etānaru Evoryūshon Bāsuto
 Tên Nhật (Dịch) Eternal Evolution Burst
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 81193865
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.