FANDOM


Super Rare

RIcon Super Rare
Official Card Database icon

Nhật (kanji)

スーパーレア

Rōmaji

Sūpārea

Tiếng Anh

Super Rare

1 lá bài là Super Rare (Japanese: スーパーレア Sūpā Rea, hay đơn giản là Super) khi hình của lá bài đó không lấp lánh và tên của lá bài đó lấp lánh.

Từ Nightmare Troubadour, các lá bài quảng cáo trong các video game là Super Rare, nhưng từ Stardust Accelerator chúng là Ultra Rares. Tuy nhiên, trong các phiên bản Châu Âu của những video game này, các lá bài quảng cáo vẫn được in là Super Rare. Starter DecksStructure Decks cũng thường xuyên chứa 2 lá bài được in ở dạng Super Rare, và thường là 2 lá bài ít quan trọng hơn lá bài đặc trưng của Deck. Những điều này luôn luôn được xác định trước.

Mặc dù từ set Duelist Alliance, các lá bài Super Rare đã thay đổi trong các set từ 10 đến 14, nhưng tỉ lệ chính xác để lấy được 1 lá trong 1 Booster Box vẫn là 1:5.

Bắt đầu từ set Breakers of Shadow, tỉ lệ để lấy được 1 lá Super Rare đã tăng lên là 3:4 (1:1.33) với sự bảo đảm về số lượng bài Super Rare có thể lấy được.

Xem thêm: "Danh sách các lá bài Super Rare "

Ví dụ

CasteltheSkyblasterMusketeer-DUEA-EN-SR-UE


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.