FANDOM


Super Quantum Blue Layer
(ちょう)(りょう)()ブルーレイヤー
SuperQuantumBlueLayer-OP02-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
りょう
しブルーレイヤー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
りょう
ブルーレイヤー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōryōshi Burūreiyā
 Tên Nhật (Dịch) Super Quantum Ranger Blue Layer
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2000
 Mã số 12369277
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.