FANDOM


Super Quantal Mech Beast Grampulse
(ちょう)(りょう)()(じゅう)グランパルス
SuperQuantalMechBeastGrampulse-OP03-EN-UtR-UE
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
りょう
じゅうグランパルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
りょう
じゅう
グランパルス
 Tên Nhật (rōmaji) Chōryōkijū Guranparusu
 Tên Hàn 초량기수 그랜펄스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2800
 Mã số 85252081
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.